Behöver ni vikarie till er verksamhet?

Pedagogvikarien erbjuder korttidsvikarie till förskola och fritidsverksamhet. 

Pedagogvikarien erbjuder förskolorna en personlig lösning på vikariebehovet, där samma vikarie återkommer, vilket ger en trygghet för barn och personal och underlättar verksamheten.

Att anlita Pedagogvikarien minskar den administrativa bördan för er verksamhet.

Mer information under Om oss!