Naturpedagogisk omsorg driver verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten tar emot 13 st barn och har en tydlig utomhuspedagogik. Verksmaheten heter Lilla Bruket och ligger i naturnära och kulturhistoriska Tumba Bruk.

Verksamhetens mål är att erbjuda en omsorg med naturen som en lärande och utvecklande miljö. Stor vikt läggs vid ekoloigsk kost och verksamheten är KRAV-certifierad. Barnens inflytande och delaktighet i verksamhetens utformande är en tydlig grundpelare.

Verksamhetens form ligger under pedagogisk omsorg och följer skollagen och använder Läroplanen för förskolan och Skolverkets Allmäna råd för pedagogisk omsorg som riktlinjer för en god och utvecklande omsorg.

För mer information om verksamheten klicka på länken nedan:


www.lillabruket.com