Pedagogvikarien
                                                       

Pedagogvikarien erbjuder korttidsvikarie till förskola och fritidsverksamhet. 
 
Jag som startat Pedagogvikarien heter Malin Örtengren och är 55 år och vill via Pedagogvikarien erbjuda mina tjänster som vikarie.
 
Jag har en lång och bred erfarenhet inom förskoleverksamhet.
Jag har under 11 år drivit en pedagogisk omsorg med natur- och miljöprofil, Lilla Bruket, pedagogisk omsorg.
Den verksamheten är avvecklad i juni 2022 pga. av lokalbrist.
Jag har arbetat som resurspedagog, men jag har även startat upp en förskola, arbetat som lärarvikarie, startat upp och drivit en öppen förskola i kommunal regi och arbetat som pedagog med avdelningsansvar.
Jag har en examen i lingvistik och har studerat i Köpenhamn och Paris. Under mina första 10 yrkesverksamma år, arbetade jag som scentekniker på en teater i Stockholm.
 
 
Jag vill med Pedagogvikarien kunna erbjuda förskolorna en personlig lösning på vikariebehovet, där vi vill knyta samarbete med några förskolor. På så sätt kan jag återkomma som vikarie, vilket ger en trygghet för barn och personal och underlättar verksamheten.
 
Att anlita Pedagogvikarien minskar den administrativa bördan för er verksamhet.
 
Jag tar fullt arbetsgivaransvar gällande lön, försäkring, sociala avgifter osv.
 
Jag fakturerar er en gång i månaden (nästföljande månad) och debiterar er per timme (60 minuter) till ett fast timpris (moms tillkommer inte och inga andra avgifter tillkommer).
 
Ni kontaktar mig via e-post dygnet runt eller via telefon mellan kl. 6.30–21.00 och gör en bokning.
 
Jag har självklart utdrag ur polisens belastningsregister.
 
Kontakta gärna mig om ni vill veta mer eller om ni vill att jag ut kommer till er verksamhet för ett personligt möte!
 
Med hopp om ett framtida samarbete!
Hälsningar
Malin Örtengren 
Pedagogvikarien
Naturpedagogisk omsorg i Sverige