Naturpedagogisk omsorg driver verksamhet för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten tar emot 13 st barn och har en tydlig utomhuspedagogik.
Verksmaheten heter Lilla Bruket och ligger i naturnära och kulturhistoriska Tumba Bruk.

Verksamhetens mål är att erbjuda en omsorg med naturen som en lärande och utvecklande miljö.
Stor vikt läggs vid näringsrik och hemlagad kost utan tillsatser och den mat vi serverar är 100 % ekologisk.

Barnens inflytande och delaktighet i verksamhetens utformande är en tydlig grundpelare.

Verksamhetens form ligger under pedagogisk omsorg och följer skollagen och använder Läroplanen för förskolan och Skolverkets Allmäna råd för pedagogisk omsorg, som riktlinjer för en god och utvecklande omsorg.
 

Vi som arbetar på Lilla Bruket


Jag heter Malin och arbetar heltid här på Lilla Bruket.

Jag har arbetat med barn i olika åldrar sedan mitten av 80-talet med lite avbrott för studier och föräldraledighet.

Jag har läst lingvistik, språkvetenskap vid Stockholm och Lunds universitet.

Jag har två fantasika döttrar som är 16 resp. 21 år och jag är gift med Michael.

Glädjen i att arbeta med barn och lyckan att få vistas i naturen ledde fram till att jag och Michael startade denna verksamhet.

En dröm att få kombinera dessa två intressen!

Jag heter Michael och jag arbetar heltid på Lilla Bruket.

Jag är i grunden möbelsnickare, men har de senaste åren arbetat som teknik- och träslöjdslärare.

Det är spännande, att få arbeta med barn i yngre ålder och att, tillsammans med dem, ta del av naturen.

 

Jag heter Moniqa och arbetar heltid här på Lilla bruket. (Vilken lycka!)

Jag utbildade mig till barnskötare på slutet av 80-talet och det har jag aldrig ångrat.
Sedan dess har jag arbetat med barn i alla olika åldrar och efter -99 är jag fast för barn i förskoleåldern.

Det är ynnest och en ära att få vara en del i starten på nya människors liv. Så nära, så nära... Sån ära!

Jag är en energirik, kreativ och glad person som älskar att vara ute i naturen då den har allt att erbjuda.