Om oss

Natrupedagogisk omsorg driver omsorg för barn i ålder 1-5 år.
Företaget har funnits sedan 2011.
I 11 år har företaget drivit en verksamhet i Tumba bruk, Lilla Bruket.
Den verksamheten var tvungen att läggas ner pga lokalbrist.

Från 1 januari 2023 driver vi Lilla Solen i Huddinge.

Företaget har en natur- och miljöprofil där vi använder naturen som en utvecklande och lärande miljö. Till största del bedrivs verksamheten utomhus.
Vi lägger stor vikt vid kosten och serverar ekologisk och hemlagad mat utan tillsatser. Vi köper giftfria, och miljömärkta leksaker, inredning och förbrukningsmaterial. 

Barnens lust att lära och deras behov av lek styr verksamheten och stor vikt läggs vid barnens medbestämmande och delaktighet i utformandet av verksamheten. Vi har möten med barnen där de bestämmer vad vi ska göra. När vi skapar, så använder vi oss av, i största möjliga mån, naturmaterial och återvunnet material.