Varför ute?
 
 
Det naturliga 'rummet' som naturen erbjuder utmanar till att upptäcka, skapa, fantisera och så klart till kreativ livsviktig lek.
 
Barnen får genom sin vistelse utomhus frisk luft och motion.
 
Den uppmuntran och inbjudan till rörelse som barnen får av sin vistelse i den fria naturen stimulerar den motoriska utvecklingen.
 
Barnen får en miljömedvetenhet och lär sig respekt för vår natur.
 
Det oändliga material som skog och mark erbjuder öppnar till stor skaparglädje. 
 
Barnens nyfikenhet och lust att utforska och lära växer av det naturen har att erbjuda.
 
Naturen har ett stort utbud av lärande och utvecklande material så att både den språkliga och den matematiska utvecklingen får stimulans.