Vår miljöpolicy

Vi minskar kontinuerligt vår miljöpåverkan, med fokus på energi, mat, avfall och kemikalier genom att:
 
  • sträva efter att använda miljömärkta produkter i vår verksamhet
 
  • använda lågenergilampor, vattenkokare och sparsamt använda elektricitet 
 
  • kompostera och källsortera avfall
 
  • vid inköp granska och utvärdera de tänkta materialens inverkan på miljön
 
  • köpa ekologisk mat och öka antalet KRAV-certifierade råvaror 
 
  • systematiskt arbeta för att minska antalet tillsatser i maten 
 
  • använda oss av naturmaterial och begagnade leksaker 
 
  • arbeta med mätbara miljömål. I dagsläget arbetar vi med att minska matsvinnet.
 
  • se till att vårt miljöarbete ständigt förbättras genom att hela tiden söka sätt att förbättra och utveckla ovanstående punkter